TECHNICKÉ PLYNY

naša ponuka

Technické plyny a ich zmesi

Kyslík 2.5, 3.5

Dusík 3.5, 5.0

Argón 4.6, 5.0, 5.5, 6.0

Acetylén

Vodík 3.0

Oxid uhiličitý 2.7, 4.5

Hélium 5.0, 6.0

Stlačený vzduch

Syntetický vzduch

CAR2 - 98% Ar + 2% CO2

CAR8 - 92% Ar + 8% CO2

CAR18 - 82% Ar + 18% CO2

AZOIDRO 5  - 95% N2 + 5% H2

AZOIDRO 10  - 90% N2 + 10% H2

IDRARGO 3  - 97% Ar + 3% H2

IDRARGO 5  - 95% Ar + 5% H2

IDRARGO 35  - 65% Ar + 35% H2

OXARGO 3  - 97% Ar + 3%O2

OXARGO 8  -  92% Ar + 8%O2

ARCOX 702   - 91% Ar + 7%CO2+2%O2

ARCOX 702   - 91% Ar + 7%CO2+2%O2

ARCOX 132   - 85% Ar + 13%CO2+2%O2

ARCOX 134  - 83% Ar + 13%CO2+4%O2

ARCOX 505  - 90%Ar+5%CO2+5%O2

ENERMIX I3/30  - 70% Ar + 30% He

ENERMIX I3/30  - 70% Ar + 30% He

LASER 2 - 55% N2 + 5% CO2 + 40% He

LASER 3 - 15,6% N2 + 3,4% CO2 + 81% He

LASER 4 - 23,4% N2 + 1,7% CO2 + 74,9% He

Potravinárske plyny

ALISOL C - Oxid uhličitý

ALISOL  D - Dusík

ALISOL O - Kyslík

ALISOL 730  - 70% N2 + 30% CO2

ALISOL 820  - 80% N2 + 20% CO2


Palivové plyny

Propán bután 2kg

Propán bután  5 kg

Propán bután  10kg

Propán 11kg

Propán 33kg

Propán VZV 11kg

Propán VZV kompozit 10kk

SolWelding

zváracie a rezacie zariadenia