SOL SLOVAKIA s.r.o.
Fraňa Krála 986/35
811 05 Bratislava
IČO: 51 259 168
IČ DPH: SK2120650455

Kontaktné údaje

Predaj a administrácia

Matej Pokrievka

Operation Manager

+421 907 911 205

m.pokrievka@sol-tg.at

Predaj

Ján Laco

Sales Team Leader CZ&SK

+421 910 545 085

j.laco@sol-tg.at


Logistika a administrácia

Roman Minárik

Administration and Logistics Manager 

+421 902 866 085

r.minarik@sol-tg.at

  

Naša ponuka

Technické plyny vo fľašiach             

Špeciálne plyny vo fľašiach               

Kvapalné plyny 

Propán a propán-bután                       

Zváracie drôty                                       

Redukčné ventily a ostatný zvárací hardware


Karty bezpečnostných údajov (KBÚ)

Pre vyhľadanie a stiahnutie karty bezpečnostných údajov k nami predávaným produktom prosím použite uvedený link:

http://www2.sol.it/msds2/msds_iframe.asp

Predajné miesta

Bratislava
LLZ Servis, s.r.o.
Stará Vajnorská 39, 831 04 Bratislava
Nicole Leštachová / Jakub Urminský
+421 911 449 120 / +421 911 449 123
obchod@llzservis.sk
plyny@llzservis.sk


Kvetoslavov

MK-servis, spol. s r.o.

Železničná 209, 930 41 Kvetoslavov

Filip Mokran

+421 902 153 042

mkservissro@gmail.com


Kúty

VAPA-STAV s.r.o.

Bratislavská 77, 908 01 Kúty

Monika Rišková

+421 911 179 056

interier@vapa.sk


Trnava

FE STEEL s.r.o.

Coburgova 84, 917 01 Trnava

Filip Kapel / Ján Mihok 

+421 903 690 298 / +421 902 234 069

filip.kapel@gmail.com


Zvolen

T A L I S A s.r.o.

Dobronivská cesta 8, 960 01 Zvolen

Martin Svintek

+421 905 498 965

objednavkytalisa@gmail.com